Dyrekcja szkoły nie jest zainteresowana dbaniem o dobro ucznia, zaś wyniki osiąga w dużej mierze dzięki prywatnym korepetycją na które uczęszcza większość uczniów tej szkoły. Zaangażowanie indywidualne nauczycieli jest często wygaszane przez Dyrekcję szkoły, która nie widzi potrzeby indywidualnego rozwoju uczniów. Szkoła zaniedbana, nieremontowana, dawno niedoposażona. Właściciwe jej głownym atutem jest bliskość dla dzieci z rejonu.