Pani przedstawia się jako instytucja wspierająca w sprawach dyskryminacji przez pracodawcę i w sprawach mobbingu, po czym okazuje się być co najmniej nierzetelna.