wygralem z pania mec zwrot unww, teraz jestem po 3 rozprawie o "franki" . Niezwkle komptentna, zna każdy frik bankowy i od razu kontratakuje.