Czy są prowadzone jakieś zajęcia sportowe w dawnym heros gym??