Odpowiadasz na:

Tak będzie wyglądał "nowy ład"

Szczyt G3 ustalił nowy porządek świata na 2024 r.

1) Wszystkie prywatne własności będą należeć tylko i wyłącznie do państwa. Państwa będą je za tzw. dobra dawać do użytku ludziom.rozwiń

Szczyt G3 ustalił nowy porządek świata na 2024 r.

1) Wszystkie prywatne własności będą należeć tylko i wyłącznie do państwa. Państwa będą je za tzw. dobra dawać do użytku ludziom.

2) Wszyscy bogaci i zadłużeni, z wyjątkiem elit (zarządzający systemem międzynarodowym), zostaną wyzerowani na swoich licznikach finansowych.

3) Żywność będzie dostępna tylko w ramach uzyskanych punktacji.

4) Opieka zdrowotna będzie dostępna tylko w ramach uzyskanych punktacji.

5) Jako, że państwo będzie właścicielem wszystkiego, będzie miało stosowne uprawnienia do wejścia w każde miejsce i tworzenia w nich zmian, włącznie z urządzeniami inwigilacyjnymi.

6) Utrzymanie nieruchomości prywatnych jak i ruchomości typu pojazdy ma być bardzo drogie, co wymusi na społeczeństwie korzystanie z wynajmu wszystkiego.

7) Zapłodnienie tylko po wykazaniu odpowiedniej liczby stosownych punktów, że dana osoba nadaje się na rodzica.

8 ) Prawo rolnictwa tylko dla wspierających państwowy system spożywczy.

9) Alkohole na receptę tylko w aptece.

10) Opuszczanie krajów tylko z paszportem bio-inwigilacyjnym.

11) Handel przedmiotami nowymi i używanymi tylko dla wybranych sekcji systemowej.

12) Zoptymalizowanie wszystkich firm pod system śledzenia DARPA.

13) Ograniczenie swobód wolnościowych dla osób, które nie wywiązują się w ramach ustanowionego nowego prawa.

14) Doprowadzać do głodzenia i skażenia jednostki i masy sprzeciwiające się nowemu systemowi.

15) Wprowadzić ograniczenia na towary oznaczone typem rarytasów, aby mogli je zdobywać tylko najbardziej efektywni w nowym modelu ekonomicznym ludzie.

16) Zmniejszyć liczebność ludności na świecie, kierując się przy tym wyborem osób, najmniej korzystnymi dla systemu.

17. Przeprowadzić spisy mienia społeczeństwa, aby oszacować ilość przejmowanego w przyszłości majątków własnościowych.

18) Dbać o osoby wywiązujące się wzorowo w nowym systemie.

19) Wprowadzić wszystkie możliwe urządzenia i aplikacje, eliminujące poza systemową komunikatywność społecznościową.

20) Niszczyć za pomocą żywiołów, dobytek w rejonach odznaczony do przesiedleń, a także dobytek w rejonach przeznaczony do przejęcia.

21) Działających na szkodę nowego porządku świata wykluczać ze społeczeństwa, wymuszając na nich głód.

22) Wprowadzić urządzenia kontrolne do eliminowania produkcji żywności, która tworzona jest dla osób spoza systemu.

23) Pozyskiwać najlepszych w punktach pracowników do tajnych sekcji systemu.

Pentagon: 17 luty 2018 r.

zobacz wątek
1 rok temu
~Świat zwariował

Odpowiedź

Autor

Polityka prywatności
do góry