Odpowiadasz na:

Re: koszty notarialne przy zakupie mieszkania

nie zgadzam się z Tobą kompletnie! Notariusz poświadczając taką umową poświadcza JEDYNIE dane osób podpisujących się pod taką umową a nie treści w niej zawarte. Różnica pomiędzy sporządzeniem umowy... rozwiń

nie zgadzam się z Tobą kompletnie! Notariusz poświadczając taką umową poświadcza JEDYNIE dane osób podpisujących się pod taką umową a nie treści w niej zawarte. Różnica pomiędzy sporządzeniem umowy cywilno-prawnej a notarialnej jest znacząca w razie nie dotrzymania jej warunków (a jak wiadomo taka sytuacja jest interesująca -jak dzieje się wszystko zgodnie z warunkami to ok, gorzej jeśli nie).
Niedotrzymanie warunków zwykłej umowy przedwstępnej może skutkować jedynie stratą zadatku lub zaliczki lub innymi konsekwencjami przewidzianymi przez treść umowy. Inaczej ma się sprawa z oświadczeniami woli złożonymi w akcie notarialnym. Każda ze stron może żądać spełnienia obowiązku przystąpienia do ostatecznej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Kupujący może więc wymagać od sprzedającego przystąpienia do ostatecznego aktu notarialnego, a w przypadku odmowy udać się do sądu i prosić o przeniesienie własności bez zgody zbywcy (oczywiście po zapłacie zapisanej w umowie ceny). Sprzedający może z kolei żądać kupującego finalizacji transakcji, gdyby ten chciał wycofać się z umowy (nawet za cenę utraty zaliczki/zadatku). Jeśli kupujący nie będzie chciał wywiązać się ze swego obowiązku to sprzedający może dochodzić swoich praw na podstawie paragrafu 777 kodeksu cywilnego, który mówi o poddaniu się egzekucji przez kupującego na rzecz zapłaty ceny za nieruchomość. Sąd sprawdza tylko czy żądanie jest zgodne z zawartym aktem i wystawia klauzulę wykonalności dla takiego oświadczenia. Z tym dokumentem sprzedający może udać się do komornika celem ściągnięcia od kupującego swojej należności.

Co wybrać?

Wybór formy umowy przedwstępnej powinien być zależny od tego, jak bardzo chcemy zmniejszyć ryzyko niedojścia transakcji do skutku. Np. jeśli jako kupujący chcesz mieć pewność, że nie stracisz atrakcyjnej nieruchomości tylko dlatego, że ktoś zaproponuje sprzedającemu wyższą cenę to powinieneś wybrać akt notarialny jako formę umowy przedwstępnej. Na dzisiejszym rynku nieruchomości w Polsce jest to ważny argument dla strony kupującej. Atrakcyjne lokale czy działki są łatwym celem dla szerokiej rzeszy inwestorów, którzy często z łatwością przebijają ceny zapisane w umowach przedwstępnych co skutecznie zachęca sprzedających do odstępowania od pierwotnych ustaleń. Osoby, które chcą zapłacić za nieruchomość pieniędzmi pochodzącymi z kredytu hipotecznego powinny jednak wziąć pod uwagę sytuację w której nie otrzymują danego kredytu. Jeżeli podpisały umowę w formie aktu notarialnego muszą ostatecznie kupić daną nieruchomość i za nią zapłacić chyba, że sprzedający wyrazie zgodę, a jest to dość często praktykowane, w akcie notarialnym na zapis informujący o tym, że jeśli kupujący nie otrzyma kredytu - nie będzie musiał nabywać danej nieruchomości.

zobacz wątek
8 lat temu
~madagaskar

Odpowiedź

Autor

Polityka prywatności
do góry