Odpowiadasz na:

Re: Jazda szosą, a ścieżka rowerowa

Rozporządzenie z 7 września 2015:

9) § 37 otrzymuje brzmienie:
§ 37. 1. Znak C-13 droga dla rowerów oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są
... rozwiń

Rozporządzenie z 7 września 2015:

9) § 37 otrzymuje brzmienie:
§ 37. 1. Znak C-13 droga dla rowerów oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są
obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają
skręcić.
2. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania albo do:
1) miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40,
2) najbliższego skrzyżowania.
3. Znak C-13a koniec drogi dla rowerów oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.;
10) w § 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Nakaz wyrażony znakiem C-16 obowiązuje do odwołania albo do miejsca umieszczenia znaku B-41, C-13
albo D-40.;
11) § 40 otrzymuje brzmienie:
§ 40. 1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że
droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak
oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch
pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.
2. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla
rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami
są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni
poruszają się lub zamierzają skręcić.
3. Przepisy ust. 1 i 2, § 37 ust. 2 i 3 oraz § 39 ust. 1a i 2 stosuje się odpowiednio dla oznaczania końca drogi dla
pieszych i kierujących rowerami oraz końca drogi dla rowerów i drogi dla pieszych położonych obok siebie, przy
czym znak C-13/C-16 jest odwoływany również znakami C-13 albo C-16.;

To zamknęło dyskusję na temat kreski poziomej i pionowej.
Po prawe/lewej, oraz "kierunek" pozostają otwarte.

zobacz wątek
5 lat temu
~Rysiek55+

Odpowiedź

Autor

Polityka prywatności
do góry