Odpowiadasz na:

Nie wiem jaką ustawę czytałeś.
Ja znalazłem ustawę obowiązującą w Polsce:
Art. 6a.
1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i... rozwiń

Nie wiem jaką ustawę czytałeś.
Ja znalazłem ustawę obowiązującą w Polsce:
Art. 6a.
1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy
korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego uży
tku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
2)dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

zobacz wątek
2 lata temu
~brrr

Odpowiedź

Autor

Ogłoszenie
Polityka prywatności
do góry