Deweloper ma bardzo duże problemy z zakończeniem inwestycji Azymut w Gdyni. Unika odpowiedzialności za wydłużające się opóźnienia. Groteskowe komunikaty przedstawiane przez Inpro S.A. nie ułatwiają trudnej już sytuacji nabywców, którzy od wielu miesięcy oczekują na przekazanie kluczy. Ponadto Deweloper uchyla się od naprawy nienależycie wykonanych robót budowlanych - na osiedlu jest bardzo duży problem z odprowadzeniem wód opadowych. Po każdym deszczu na całym osiedlu stoi woda. Wynika to z oszczędności poczynionych w trakcie budowy. Inpro, zamiast zastosować do zasypek gruntu przepuszczalnego, użyło gruntu z wykopu (gliny), która nie przepuszcza wody.