Nierzetelność, niepunktualność, niesłowność. Pół roku prób naprawy schodów, które od początku były błędnie opomiarowane, błędnie zaprojektowane i błędnie wykonane. Od 21.08.2021 do 17.06.2022 Firma nie zrealizowała prawidłowo Umowy produkcji i montażu schodów. Kolejne mce aż do 10.2022, tj. daty zakończenia montażu przyniosły kolejne rozczarowanie. Protokół powykonawczy zawiera rozbieżności pomiędzy założeniami umowy a jej realizacja w istot ym zakresie. Umowa zakładała 2 dni montażowe , tymczasem bylo 17 spotkań montażowych i 10 mcy świadczenia usługi, w tym 6 mcy pozostawania domowników bez możliwości bezpiecznego korzystania ze schodów w wyniku nie dostarczenia balustrady oraz barierek wykonanych zgodnie z umową. Brak profesjonalizmu. Nie powierzajcie Państwo pieniędzy tytulem realizacji Umowy przed wykonaniem jej warunków. Recenzję wraz z częścią zdjęć wstawiłam na stronie FB . Pełen materiał zdjęć z poszczególnych etapów montażu, "jakości" poszczególnych elementow stalowych oraz montażu osratecznego ze wszystkimi odchyleniami od regulacji umownych udistepniam na priv. Odpowiedź właściciela na złożoną reklamację potwierdza wszystkie negatywne opinie w sieci.Bozena