Pandemia covid19 była już planowana wiele lat temu. Jej zadaniem jest doprowadzenie do globalnego kryzysu gospodarczego i społecznego. Ludzie sparaliżowani strachem przed chorobą zgodzą się na ograniczenie swoich praw obywatelskich. Państwa zostaną sprywatyzowane a majątki obywateli ograniczone. Poniżej załączam dwa materiały, które tłumaczą ten mechanizm. Obejrzyj uważnie.
1) Lockdown był zaplanowany - https://www.youtube.com/watch?v=YZoReceAOP0&feature=share&fbclid=IwAR25jMqVyI_t7Mk5Y7CKKU0cGxtent0zosHU7L4J_sf2PFh1oTIbms9x-FY
2) Zależności finansowe między pandemią a państwem - https://www.youtube.com/watch?v=eYxC9WzqFgg&fbclid=IwAR3B_OoGX-JNaoQ7rJ2hKmViXZXkvtCL_bV1hVKhR40xb3P8arfgaSK7nEg