zadanie 1. Ile razy zostanie wykonana instrukcja dla k i jakie wypisze wartości dla x i k?

k :=1;
x :=0;
While k<10 do
begin
x := (x+k)/k;
k :=k+1
end;

Jak to rozpisać aby do tego dojść???

Zadanie 2.
While k>0 do
begin
k := k div 2;
n := k*k
end;

ile razy zostanie wykonana instrukcja dla k?
Ma być 4 razy ale dlaczego???

Zadanie 3. Co zostanie wydrukowane na ekranie?

for k :=1 to 10 do
begin
k :=k+1;
writeln(k)
end;

(Powinno być 2,4,6,8,10) nie wiem jak do tego dojść?

Zadanie 4. Co zostanie wydrukowane na ekranie?

n :=5;
for i:=1 to 5
begin
if (n>4)
then n := ndiv 4
else n := 2*n +3 ;
write( n, '');
end;

1,5,1,5,1 - tylko dlaczego tak ma być

Bardzo mi na tym zależy. Jeży dla kogoś to jest proste to chociaż prosze o jakieś wskazówki jak to rozpisać. Dzięki