Jacy nauczyciele taka szkoła, Najlepszym dowodem ,,jakości'' tej placówki jest odsetek uczniów opuszczających jej mury już po kilku tygodniach nauki. Z własnej woli.
Nikomu nie życzę się tam znaleźć.