Bardzo polecam szkółkę I instruktora Krzysztofa Chejmanowskiego. Wykazał się wielką cierpliwością I zrozumieniem. Dzięki jego wsparciu pokonałam stres i zdałam egzamin.