Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną w Danii, rząd wprowadził specjalne ograniczenia co do maksymalnego pułapu stóp procentowych dla mikrokredytów z zamiarem zmniejszenia obciążeń dla kredytobiorców. Zaistniałe zmiany, pomimo złagodzenia sytuacji dla klientów doprowadziły do kryzysu na rynku pożyczek. Mimo tego ilość kredytów zagrożonych nie wzrosła od tego czasu.
https://doba.pl/wroclaw/artykul/dunski-rynek-pozyczek-unika-wzrostu-w-ilosci-zagrozonych-kredytow/33213/17/noa123