Czy dla tysiącznego zakażonego będzie jakaś nagroda?