Gratulacje za zajęcie drugiego miejsca na dietetyka roku 2017 w polsce