Pani Monika, jest bardzo sympatyczną komunikatywną osobą.
Dobrze ostrzygła mnie i synka. Będziemy stałymi klientami.