Kurs fotografii mobilnej przerósł moje oczekiwania. Prowadzony przez p. Kasię merytorycznie i w bardzo przyjaznej atmosferze. Teraz zdjęcia robię bardziej świadomie i z wykorzystaniem możliwości technicznych telefonu. Wszystkim zainteresowanym polecam