Pomimo ogromnego stresu udało się zdać egzamin. Wszystko dzięki podejściu egzaminatora p. Jana Hallmana który żartował i mówił, żeby jeździć jak na kursach.