Zapraszamy do wzięcia udział w konkursie Fundacji En Arche i zdobycia comiesięcznego stypendium.
Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od października 2020 r. do czerwca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
- dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,
- dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu.
Eseje należy przesyłać do 31 sierpnia 2020 r. na adres: stypendium@enarche.pl
Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malec stypendium@enarche.pl

Szczegóły regulaminu konkursu znajdują się na stronie przy sekcji Comiesięczne stypendia: https://enarche.pl/stypendia-i-granty/