Ogromna wiedza, cierpliwosc i umiejętnosc słuchania są nie do przecenienia. Polecam każdemu dla kogo jego zdrowie jest ważne, kto chce poznać swoje ciało, swoje słabe punkty, które wymagają wsparcia. Byłem źle nastawiony, ale po pierwszej wizycie, moje wątpliwości zostały rozwiane