Widok

Królestwo sprawiedliwości część 2

"Albowiem otępiało, zanikło pragnienie serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków tego ludu, którzy słyszą i widzą i nie mają pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych, dobrych uczynków, uszy ich, do słuchania słów dotknęła głuchota, zanikła funkcja słyszenia słów, oczy swe przymrużyli, niedokładnie zamknęli, żeby oczami nie widzieli wszystkich sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca ani uszami swymi nie słyszeli, o czynionych, sprawiedliwych i dobrych uczynków i sercem swoim nie rozumieli, pragnienia do czynienia sprawiedliwych i dobrych i nie nawrócili się, do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca, a ja Jezus Zbawiciel ich nie uleczył, żeby słyszeli, i widzieli i sercem rozumieli, z pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków. Analogicznie do Jezusa Zbawiciela wzoru człowieka dla człowieka" "Ale błogosławione, wypełniają wolę Boga oczy wasze, że widzą i czynią sprawiedliwe i dobre uczynki z pragnienia swego serca, i uszy wasze że słyszą i czynią sprawiedliwe i dobre uczynki z pragnienia swego serca (Mat 13, 15-16)cdn...
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 2 nie zgadzam się z tą opinią 0

Florian :) No nareszcie :D
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

Szczególną uwagę zwrócił ostatni akapit Wielebnego Gloriana ( chyba tak mogę się do Niego zwracać ) :
" cdn..."
Czyżbyś planował kolejny etap oświecania ?
Czytelniczki i czytelnicy forum już włączają opcje powiadomienia i z niecierpliwością godną podniecenia dziewicy przed zakupem prezerwatywy, czekają dalszego ciągu.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Królestwo sprawiedliwości część 3

"Bo zaprawdę, naprawdę powiadam wam, mówię prawdę wam: Wielu proroków mówiło o Zbawicielu i zbawieniu i sprawiedliwych, dobrze czyniących pragnęło, ze swego serca ujrzeć to, co wy widzicie, Zbawiciela sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca, a nie ujrzeli Zbawiciela sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca i usłyszeć to, co wy słyszycie, słowa zbawienia, ze sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca, a nie usłyszeli słów zbawienia, ze sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia serca swego" "Wysłuchajcie więc, uważnie podobieństwa, zastępstwa słów o podobnym znaczeniu o siewcy słowa Zbawiciela o zbawieniu" "Do każdego, z tych kto słucha słowa o Królestwie, Sprawiedliwości i nie rozumie, nie ma pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, przychodzi Zły, szatan i porywa to, do siebie, co zasiano, przeznaczono w jego sercu, nie rozumieć pragnienia swego serca, do sprawiedliwych i dobrych uczynków; to jest ten, który nie ma pragnienia swego serca do sprawiedliwych i dobrych uczynków, kto jest posiany, przeznaczony dla szatana na drogę, do piekła" (Łuk 16,19-31) "A posiany, przeznaczony na gruncie skalistym, powierzchownie i płytko, to ten, kto słucha słowa, o sprawiedliwych i dobrych uczynkach i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, stałego konsekwentnego postanowienia do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, nadto jest nie stały w przyjętym słowie o sprawiedliwych i dobrych uczynkach i gdy przychodzi ucisk, wywieranie presji lub prześladowania, szykany dla słowa sprawiedliwych i dobrych uczynków, wnet, szybko się gorszy, zniechęca się" "A posiany, przeznaczony między ciernie, tych którzy nie mają pragnienia swego serca do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, przeznaczonych dla szatana, i między nie stałych w konsekwentnym postanowieniu czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków, to ten, który słucha słowa o sprawiedliwych i dobrych uczynkach, ale umiłowanie tego świata , przeznaczonego na zagładę i ułuda, nieprawdziwa wartość posiadanego bogactwa zaduszają, zagłuszają słowo sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia swego serca i plonu nie wydaje przez prawdziwe wartości sprawiedliwych i dobrych uczynków z pragnienia serca swego" "A posiany, przeznaczony na dobrej ziemi, do zbawienia, to ten, kto słowa słucha i rozumie, swoim sercem pragnienie czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków; ten wydaje owoc, sprawiedliwych i dobrych uczynków: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Według pragnień ich serca, do czynienia sprawiedliwych i dobrych uczynków (Mat 13, 17-23)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

I co, czujesz się przez to zbawiony? Jeżeli istnieje kraina sprawiedliwości, wiecznego szczęścia, to po jakiego diabła musimy przechodzić przez jakiś etap pośredni, którym jest ziemski żywot ?
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

ja myślę, że powinien się pan zaszczepić piątym boosterkiem, przyjąć pod dach ukraińca i zagłosować na pana tuska i wtedy pana życie nie będzie smutnym etapem przejściowym lecz dobrze spełnionym obowiązkiem. nie męcz już pan tak w ogóle. ja mam dość tego waszego klubu głupków przyziemnych, do cholery
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Amen.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej,"
Do takiego wniosku doszedł Wielebny Glorian44. Co do pierwszej części powyższego motto, to w pełni się zgadzam. Prawda, a co za tym idzie wiedza, nauka, humanizm, uwalnia człowieka ze szponów ciemnoty i zabobonów. Mitów i bajek. Druga część, mówiąca o przyczynie wszelkiego zła, będąc na miejscu podobnych "oświeconych" Glorianów, nie sprowadzał bym jedynie do braku wiedzy biblijnej. Taki Pan Tusk, jest przecież w opinii innych nawiedzonych, podobnym źródłem zła. Nawozy sztuczne, cukier, internet, metan i inne gazy cieplarniane, Zieloni, Żydzi - też przecież wskazywani są jako źródło zła.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

@anonim, @~jaq
Uświadamiam, że Biblia jest instrukcją życia w systemie duchowo-informacyjnym. Aby negatywnymi myślami, słowami i uczynkami. Nie czynić w systemie destrukcji. I nie ponieś na pewno konsekwencji.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Czy Putin czytał Biblię, a może Patriarcha Cyryl też nie zapoznał się z tą instrukcją życia ? Wystarczy im to przesłać. Przeczyta taki Putin Biblię, wyspowiada się, odbędzie pokutę i będzie miał czyste konto. Grzechy można także odkupić oczywiście na odpustach. Wszak są odpowiednie cenniki odpustów, aktualizowane do inflacji.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

@~jaq
Wtedy gdy Jezus Zbawiciel stanie się wzorem człowieka dla człowieka. I zaprzestanie się czynić w systemie destrukcji. Wówczas dokonana w systemie destrukcja, zostaje zakryta poniesioną śmiercią Jezusa Zbawiciela w zastępstwie śmierci każdego z nas.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 1 nie zgadzam się z tą opinią 0

Gdy Bóg zesłał Chrystusa na Ziemię, nie mógł przewidzieć, że skończy tragicznie. Nie musiał umierać za nas na krzyżu, gdyby wydarzenia potoczyły by się inaczej. Nie było by śmierci na krzyżu ani zmartwychwstania.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

@~jaq
Jezus Zbawiciel poniósł śmierć w zastępstwie śmierci każdego z nas, za czynienie w systemie destrukcji. Aby był wzorem człowieka dla człowieka. W nie czynieniu w systemie destrukcji, za którą na pewno poniesie się konsekwencje.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Nie bardzo mnie to przekonuje, bo Jego śmierć, jak twierdzisz za każdego z nas, niczego nie zmieniła. Ponadto nie była wynikiem Jego własnej woli , lecz wynikiem skazania Go przez Piłata. Zmarł jako męczennik za swoje przekonania. Nie zaś w wyniku decyzji Boga Ojca.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

@~jaq
Bóg Wszechmogący posłał Jezusa Zbawiciela, aby poniósł śmierć w zastępstwie śmierci każdego z nas (Jan,16-17; Rz 5,6-11) Natomiast Piłat był narzędziem do skazania Jezusa Zbawiciela, w zastępstwie śmierci każdego z nas, za czynienie w systemie destrukcji, za którą na pewno poniesie się konsekwencje.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Lecz ta śmierć Jezusa, zaplanowana ( !) przez Jego Ojca niczego nie zmieniła. Nie zbawiała nikogo na Ziemi, nie uczyniła lepszym. Ba, nawet nie dała gwarancji na życie wieczne w domu Ojca. Tak jak przed narodzinami Chrystusa, jesteśmy kowalami własnego losu. Chrystus nie odkupił swoją śmiercią naszych win, wszystko zostało jak przed rokiem zerowym. Logika może zawodzić gdy mamy po drugiej stronie dogmat. Kolej zatem na pytanie : czy przyjmujemy tą Prawdę w całości jak uczy Pismo Święte, czy mamy miejsce na pytania i odpowiedzi ?
Niepokoi mnie zdanie, które pojawia się w odpowiedziach Gloriana 44 na moje wpisy : " za czynienie w systemie destrukcji, za którą na pewno poniesie się konsekwencje." Czyżby chodziło o Kto nie z Nami, ten przeciwko nam ?
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 1

@~jaq
Ludzkość jest nieświadoma, że Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo-informacyjnej całości, w którym zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30) Uczynił w systemie destrukcje, oraz negatywne myśli, słowa i uczynki, które czynią destrukcje, za które na pewno poniesie się konsekwencje. W tunelu uczynków swoich, udowodniony empirycznie i naukowo. Biblia instrukcją życia w systemie, aby nie czynić destrukcji. Natomiast Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka. Aby nie ponieś konsekwencji ale być zbawionym, czyli żyć wiecznie w Edenie.
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Jeżeli Bóg stworzył ten system, w którym ( w największym skrócie) nagradza wiecznym życiem w Edenie, a karze, jak się domyślam, piekłem.
Dlaczego zatem doświadcza jednych za życia piekłem na ziemi, choćby żyli jak Chrystus? Dlaczego Bóg czyni zło, chociażby w postaci klęsk żywiołowych , nie spowodowanych przez człowieka ? Trudno nie pokusić się niekiedy o posądzenie Boga i tego Jego systemu o sadyzm, patrząc jak niesprawiedliwie doświadcza cierpieniem ludzi. Skoro wielu porządnych ludzi jest doświadczanych przez Boga cierpieniem, a drugie tyle łotrów chodzi po tym świecie w glorii chwały i dobrobycie, to zachodzić musi pytanie : dlaczego ? Może dane będzie tym cierpiącym krzywdę na ziemi zadośćuczynienie po śmierci ? A może nie, bo logika i tam może zawieźć. Coś mi tutaj nie gra w tym gotowym systemie duchowo - informacyjnym. Działają w tym systemie swoiści hakerzy, którzy potrafią rozgrzeszyć Eichmanna i Hessa za niewyobrażalną skalę morderstw, a kobiecie przerywającej ciążę, nie udzielają rozgrzeszenia. Nie znajduję odpowiedzi, dlaczego Bóg skazał swojego syna Chrystusa ( wykorzystując Heroda do tego celu) na śmierć ? Czy potrzebna była ta śmierć do pokazania cudu Zmartwychwstania ? Chrystus zdziałał by znacznie więcej, gdyby żył. Nie oczekuję odpowiedzi na te pytania, bo zdaję sobie sprawę, że ich nie ma. Mnie nie zadowala zaś odpowiedź : Bóg tak chciał, amen.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

@~jaq
Jezus Zbawiciel jest wzorem miłości, pokory, cierpienia, które uszlachetnia oraz głoszenia Ewangelii aż do śmierci. Aby w systemie nie czynić destrukcji, za którą na pewno poniesie się sprawiedliwe konsekwencje, ból, cierpienie, strach, przerażenie, beznadziejność etc...Które będzie trwało wiecznie. Negowaniem i manipulowaniem, a nawet obrazoburczym oskarżeniem. Uczyniłeś świadomie w systemie destrukcje-źródło wszelkich dramatów, cierpień i śmierci, za które na pewno poniesie się sprawiedliwe konsekwencje. Byłoby niesprawiedliwie, gdyby za czynienie destrukcji, nie były ponoszone sprawiedliwe konsekwencje, w tunelu uczynków swoich (Gal 6,7)
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

To się chłopie nie zrozumiemy. Liczyłem na inteligentną dyskusję, a ty mnie straszysz tunelem za wyłom. Gdy rozum śpi.....
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

@~jaq
Napisałeś niezgodnie z prawdą. Świadomie i z premedytacją uczyniłeś w systemie destrukcje...
"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką." Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Inne tematy z forum Hydepark

Filmy on-line - gdzie? (72 odpowiedzi)

Chciałabym obejrzeć jakiś film on-line, oczywiście bezpłatnie. Tylko pojawia się komunikat "podaj...

Faszyści nie szanują uczuć religijnych (38 odpowiedzi)

Dlatego głosują na PO. Zgodzicie się, czy nie? Czy obrażanie uczuć religijnych nie jest objawem...

Psy i Koty w Restauracjach (21 odpowiedzi)

Gdzie w Trojmieście mogą spokojnie zjeść w restauracji alergicy? ponadto jak widzę trzepocącego...

do góry