Fatalne doświadczenie. Lekarz arogancki, nie zależy mu kompletnie na powodzenia badania (kolonoskopia). Niedelikatny, obycie gburowate, rozmawiał ze mną 20 sekund, nie pozwolił sobie nic powiedzieć. W moim słowniku słów kulturalnych brak wyrazów na określenie tego co myślę. Co ten pan robi w tym zawodzie???

wypowiedź zmoderowana ( 2022-04-28 22:48:54)