Trafił się Państwu skarb w postaci Pani Aleksandry Leyk .Jesteśmy spokojni co do poziomu nauczania w szkole , w której uczą Nauczyciele przez duże N. Bardzo za Panią tęsknimy. Rodzice Olafika