Doświadczenie nie inne niż w pozostałych komentarzach. Oferta przed kupnem mieszkania ciekawa, obsługa przed kupnem cudowna, do czasu podpisania umowy. Potem kliencie traktowani są jak zło konieczne. Opóźnienia straszne, zwalanie winy na wszystko dookoła, nie na siebie. brak jakiekolwiek informacji, brak jakiejkolwiek empatii i zrozumienia. Czekanie na odbiór mieszkania - kilka miesięcy po terminie, Fuszerka, dużo usterek. Zdecydowanie nie polecam. Ten developer niestety obiega od jakichkolwiek norm wyznaczających uczciwą sprzedaż i ludzkie traktowanie klienta.