Jest wiele ludzi, którzy hełpią się, że posiadają różne umiejętności, nawet b. cenne. Ale na ogół nie przynoszą im one zbyt wiele korzstnych rezultatów.
Co może być tego przyczyną?
Sądzę, że przyczyną jest zbyt prosty sposób myślenia.