Oferuję opiekę nad osobami starszymi, chorymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie, sumienność i wyrozumiałość.
Kont. 500-216-671.