Bardzo dużo zależy od wybranego Wydziału i kierunku studiów. Wiele pozostaje również w gestii zaangażowania i chęci studenta.