Przedstawiciel firmy P. Ada profesjonalnie przygotowała prezentację nieruchomosci. Spotkanie było poorzedzone kilkoma informacjami ,ktore ułatwiły mi dojazd i znalezienie mc. spotkania . Informacje o nier. wyczerpujące.Liczę na dalsza wspołprace .Stanisława