Bardzo nierzetelna firma. Przestrzegam potencjalnych klientów przed podpisaniem umowy. Nie dotrzymują warunków obustronnie ustalonych. Niska jakość za wysoką cenę. Kontakt z pracownikami bardzo trudny. Brak chęci wywiązania się ze zobowiązań po wiekorotnych prośbach. Błędy produkcyjne, niezgodność wymiarów. Krótko mówiąc, strata czasu i pieniędzy.