Szkoła jest koszmarnie przeludniona. Dzieci chodzą do szkoły na zmiany ( 3 razy w tyg na 12/13). Rzutuje to bardzo na bezpieczeństwo dzieci, aż strach pomyśleć co by się stało w sytuacji pożaru.
Brakuje miejsca i w związku z tym, jest niezwykle uboga oferta zajęć pozalekcyjnych. Szkoła skupiona na konkursach, olimpiadach i realizowaniu podstawy programowej. W innych szkołach oferta dla dzieci jest dużo ciekawsza, organizowane są zajęcia integracyjne itp. Duża nadzieja w nowej dyrekcji.