Szkoła pomimo tego, ze jest przeludniona daje poczucie bezpieczeństwa i jest przyjazna uczniom. Jakość i poziom nauczania to w ogromnej mierze zasługa zatrudnionych w szkole pedagogów. Mam porównanie, gdyż zmieniliśmy miejsce zamieszkania i tym samym szkołę.Bardzo dużo ciekawych zajęć organizowanych jest w świetlicy, co też nie jest powszechną praktyką w innych szkołach. Jednak z jakiegoś powodu ludzie do tej szkoły lgną!