Chce posłać dziecko- jak atmosfera, nauczyciele itp.