Conajmniej dwa razy w tygodniu na lekcjach są zastępstwa, często osobą zastępująca nauczyciela przedmiotowego jest ksiądz...
Od miesiąca brak terapeutów i jakichkolwiek zajęć wspomagających dla dzieci z orzeczeniami. Tymczasem pan dyrektor zajmuje się mobilizowaniem rodziców do głosowania w niszowym konkursie "Szkoła na medal".