Mimo tego ,ze jest w szkole bardzo dużo uczniów,
Mam poczucie, że podejście do dzieci jest indywidualne.
Jakiekolwiek problemy sa od razu wyłapywane.
To jest szkola, do ktorej dzieci chodzą chętnie!
Świetna współpraca nauczycieli z rodzicami.