Spokanie z p. Edytą Stańczyk było nie tylko wybawcze dla gardła, ale i inspirujące. Otrzymałam podstawowy pakiet informacji niezbędny we wstępnej fazie terapii. Każde z wykonywanych ćwiczeń było skomentowane i objaśnione, a następnie przećwiczone, na tyle skutecznie, żeby móc samodzielnie wykonywać je w domu. Otrzymałam także dodatkowe, pomocnicze informacje wspierające terapię. Pomoc p. Edyty Stańczyk, jej profesjonalizm, wiedzę i zaangażowanie oceniam bardzo wysoko. Po kilku zajęciach i pracy samodzielnej, chociaż niewprawnie jestem jednak w stanie kontrolować "gardło" na tyle, żeby zatrzymywać złe nawyki i mówić świadomie. Z pewnością wrócę jeszcze na kolejne zajęcia.