Panie Rafale, dziękuję. Pełne uznanie dla tego człowieka i co robi, życiowa droga bywa kręta lecz jest to osoba która potrafi ją odpowiednio nakierować!!!