Czy słyszeliście może coś odnośnie hodowli ASTRO z Gdańsk, Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe