myślę o wprowadzeniu sie na ta dzielnicę jak tam jest?