Widok

koniec umów śmieciowych?

Aktualne zasady zobowiązują pracodawców do zatrudniania o umowe o pracę....

Jakie macie zdanie o umowach śmieciowych?
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

W Polskim prawie od zawsze był zakaz zastępowania umów o pracę innymi umowami
To wysokie bezrobocie i brak nadzoru ze strony państwa umożliwił zaistnienie na tak szeroką skalę patologicznych umów

"Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?
Zgodnie z § 1 art. 22 k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązany jest do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Ponadto, przepisy kodeksu pracy stanowią, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1 art. 22 k.p. Gdy umowa faktycznie jest wykonywana w warunkach wskazujących na stosunek pracy, to nie jej treść, a stan faktyczny decyduje o charakterze łączącego strony stosunku prawnego. Jednak, gdy wykonywana praca łączy w sobie cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, o charakterze stosunków łączących pracodawcę i pracownika przesądzi oświadczenie woli i treść umowy.

Cechy stosunku pracy
Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 maja 2016 r. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2016 r., i pk 139/15) wskazał kilka cech, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu, jaki stosunek prawny łączy pracownika i pracodawcę, gdy podpisali oni umowę cywilnoprawną. SN wskazał następujące cechy, które świadczą o tym, że pracownika i pracodawcę łączy stosunek pracy:

pracownik wykonuje obowiązki na podstawie umowy o pracę, a po jej zakończeniu podpisuje umowę cywilnoprawną, przy czym charakter wykonywanych obowiązków na rzecz tego samego pracodawcy nie zmienia się;
praca pozostałych osób, wchodzących w skład zespołu, w którym pracuje pracownik, jest wykonywana na podstawie umów o pracę;
włączenie danej osoby w pracę zespołu pracowników z natury rzeczy wymusza podporządkowanie się narzuconym przez pracodawcę rygorom pracy zespołowej;
swobodne ustalanie przez pracownika grafiku w określonym przez pracodawcę przedziale czasowym może świadczyć co najwyżej o pewnej swobodzie w decydowaniu o rozkładzie czasu pracy, która nie przeczy istnieniu stosunku pracy;
pracownik może wykonywać pracę jedynie w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
podporządkowanie pracownika stronie pozwanej nie ma typowych dla umowy o świadczenie usług cech koordynacji wykonywania z góry określonych czynności, lecz ma cechy podporządkowania pracowniczego typowego dla wykonywania pracy przez pracownika mającego specjalistyczne przygotowanie zawodowe;
samo zastrzeżenie możliwości korzystania z zastępcy (w razie braku możliwości wywiązania się z umowy) nie odbiera umowie cech umowy o pracę, zwłaszcza gdy faktycznie takie zastępstwo nie nastąpi, poza tym zastrzeżenie możliwości zastępstwa może mieć na celu stworzenie pozoru zawarcia umowy cywilnoprawnej;
korzystanie przez pracownika podczas świadczenia pracy ze sprzętu należącego do pracodawcy."

źródło :prawowpracy.pl/umowa-cywilnoprawna-zostanie-uznana-umowe-o-prace
kodeks pracy Art 22 punkt1
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Projekt ma już wejść. Wszystko jest na etapie uzgadniania juz drobniejszych kwestii. Planowane zmiany w kodeksie pracy mają położyć kres tzw. śmieciówkom. Zgodnie z nowymi przepisami umowa o dzieło i zlecenie przestaną istnieć. Według szacunków GUS wyłącznie w ten sposób jest zatrudnionych 1,3 mln Polaków, co stanowi 10 proc. ogółu. Umowy cywilno-prawne mają zostać zastąpione przez tzw. zatrudnienie nieetatowe.
https://finanse.wp.pl/koniec-z-umowami-smieciowymi-jak-nowe-prawo-wplynie-na-zarobki-i-zdolnosc-kredytowa-6229820130756737a

No i z jednej strony jest to ok, z uwagi na to, że nieuczciwe firmy zaczną zatrudniac pracowników na etat. Z drugiej pewnie wielu pracodawców przestanie zatrudniac ludzi, Ewentualnie będzie ich zatrudniać na czarno.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Przepraszam, ale potrzeba doprecyzować kilka punktów:

umowy o pracę pochodzą z kodeksu pracy,
umowy śmieciowe to umowy cywilne i pochodzą z kodeksu cywilnego,
dlatego umów śmieciowych nie można zlikwidować zmianami w kodesie pracy - bo ich tam nie ma,
trzeba by było dokonać zmian w kodeksie cywilnym

Znam bardzo bogate firmy które stać na zatrudnienie ludzi na UOP ale tego nie robią bo mogą i "optymalizują" koszty
Nawet najlepsze prawo nic nie zdziała jeśli nie ma sprawnych mechanizmów do jego kontroli i wykonania
tu trzeba usprawnić działanie służb typu PIP, sąd pracy i sądy cywilne, i zmienić system kar żeby oszukiwanie się po prostu nie opłacało
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Inne tematy z forum Praca

Szukam Pani z Ukrainy do opieki (8 odpowiedzi)

Szukam Pani do opieki nad Tata częściowo leżący.Opieka 24h. Pani ta zamieszkała by u mnie domu....

praca w WARSIE, szczegóły z zycia mieszkańca pociągu (15 odpowiedzi)

Pracowałam w Warsie pół roku, spałam na materacu na podłodze, myłam się w misce za barem lub w...

praca jest cierpieniem (14 odpowiedzi)

co robić gdy każda podjęta praca jest psychicznym i fizycznym cierpieniem? jak długo można to...

do góry