Widok

nabywca Azymut - opinia

Inpro Temat dostępny też na forum:
Osiedle Azymut w Gdyni miało być oddane do użytkowania w czerwcu 2019 roku. Inpro S.A. nie poradziło sobie z realizacją zadnia i w lutym 2020 roku mieszkańcy nadal nie otrzymali kluczy do swoich mieszkań. Winą są niewłaściwe działania dewelopera, który wniosek o pozwolenie na użytkowanie złożył dopiero 10.10.2019 roku. Pomimo wezwań Nadzoru Budowlanego deweloper nie był w stanie uzupełnić dokumentacji formalnej. 2.12.19 roku Nadzór Budowlany wydał decyzję odmowną w sprawie pozwolenia na użytkowanie - powód: deweloper nie dostarczył kilkunastu dokumentów, które są wymagane przepisami prawa! W grudniu Inpro złożyło ponowny wniosek i znowu zostało wezwane do uzupełnienia dokumentacji. Dopiero na początku stycznia 2020 odbyła się obowiązkowa kontrola Nadzoru Budowlanego na budowie osiedla Azymut. Podczas kontroli okazało się, że place zabaw wykonane są zbyt blisko okien. Ponadto uwagi nadzoru dotyczyły wysokości skrzydła nieotwieralnego okien od podwyższonej części podłogi i deweloper musi wykonań dodatkowe zewnętrze zabezpieczania. To jest niezgodne z dokumentami z prospektu informacyjnego. W tej chwili nie wiadomo, czy to są jedyne uwagi Nadzoru i kiedy mieszkańcy otrzymają klucze!
Moja ocena
Inpro kategoria: Deweloperzy
obsługa: 1
 
oferta: 2
 
jakość: -
 
terminowość: 1
 
przystępność cen: 2
 
ocena ogólna: 1
 
1.4

* maksymalna ocena 6

popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Odpowiedź obiektu:

Szanowny Panie,
potwierdzamy, że uwagi pokontrolne PINB dotyczą tych dwóch kwestii o których Pan wspomina. Aktualnie finalizujemy prace na Osiedlu, które wykonujemy zgodnie z otrzymanymi zaleceniami PINB. Zakończyliśmy wymianę powierzchni poliuretanowej na nawierzchnię trawiastą na terenie placu zabaw. Natomiast montaż dodatkowych, przeszklonych elementów zabezpieczających zostanie zakończony do 15 lutego br. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i zapewniamy, że będziemy informować na bieżąco o zakończeniu prac oraz w zakresie czynności związanych z wydaniem przez PINB pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0

Szanowni Państwo,

w dniu 18 lutego 2020 r. INPRO otrzymało ostateczną decyzję dotyczącą pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni. Tym samym wszyscy mieszkańcy mają możliwość odebrania kluczy do swoich mieszkań. Rozumiemy, że opóźnienie w przekazywaniu lokali wiązało się z utrudnieniami oraz często z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez naszych Klientów. W związku z tym zaproponowaliśmy zmianę treści zawartych umów deweloperskich, a nasi klienci mogą występować o zwrot faktycznie poniesionych dodatkowych kosztów zwianych z takim opóźnieniem. Oprócz tego wszystkim właścicielom mieszkań w inwestycji wypłacimy kary umowne wskazane w umowie deweloperskiej. Zobowiązaliśmy się także do pokrycia wydatków związanych z koniecznością podpisania ewentualnych aneksów do zawartych umów kredytowych z bankami oraz zwrotu opłat za energię elektryczną w nabywanych lokalach w inwestycji Azymut od momentu założenia licznika do dnia odbioru mieszkania. Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych Spółce dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat przekazaliśmy w stosownym liście wysłanym do Naszych Klientów.
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
do góry