Bardzo ważne dla naszej gospodarki jest pogłębianie w portach, czyli proces polegający na zwiększeniu głębokości morskiej w porcie lub na podejściach do portu. Celem tego procesu jest umożliwienie większych jednostek pływających, takich jak statki handlowe czy tankowce, swobodnego wchodzenia i wychodzenia z portu. Pogłębianie portów jest niezbędne dla rozwoju handlu morskiego oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas operacji portowych.