Jesteśmy rodzicami naszego syna Zbigniewa poruszającego się na wózku ze względu na niedowład kończyn dolnych i niepełnosprawność intelektualną. W Przychodni Gospody-Med w Gdańsku znaleźliśmy profesjonalną pomoc psychologa i psychiatry doskonale pracującego tam personelu, dzięki której nasz syn usamodzielnił się i skutecznie sobie radzi w swoim domu i w warsztatach Terapii Zajęciowej w Gdańsku. Pozbawienie takiej pomocy lub przerwanie jej ciągłości może spowodować nieodwracalne negatywne skutki dalszego leczenia naszego syna.
Jesteśmy wdzięczni personelowi Ośrodka za dotychczasową wszechstronną opiekę i pełni uznania jego profesjonalizmu. Mimo znacznego zmniejszenia finansowego wsparcia ze strony NFZ Ośrodek w dalszym ciągu kontynuuje swoje powołanie wspierania osób niepełnosprawnych co zasługuje na szczególne podkreślenie. Tylko jak długo można pracować społecznie bez pomocy powołanych do tych celów instytucji państwowych? Niestety mimo protestów w obronie osób niepełnosprawnych ich sytuacja życiowa nie ulega poprawie, a nawet w naszym konkretnym przypadku znacznie się pogarsza.