Uczęszczam do szkoły policealnej w GCE. Jestem zadowolona z poziomu nauczania i zaangażowania kadry. Tak trzymać :)