Profesjonalizm humor i ściągnięcie cugli to wszystko co powinień mieć trener -Polecam