Kurator społeczny powinien mieć co najmniej 130 zł ryczałtu.