Wszelkie zapewnienia o dabałości o ucznia, indywiadualnym podejściu do dziecka, bogatej ofercie zajęć pozalecyjnych są FIKCJĄ. Współpraca z rodzicami, najlepiej na odległość poprzez korespondencję w dzienniczku, konsultacje z nauczycielem trudne do ustalenia. Zajęcia dodatkowe notorycznie odwoływane, wyposażenie sal lekcyjnych jak za PRL-u ( na wf dzieci rzucają piłkę do materaca zamiast do bramki- juz większość ogródków przydomowych jest lepiej wyposażona niż szkoła prywatna z jednym z najwyższych czesnych w Gdańsku!), salka do zajęć wychowania fizycznego tak mała ze dzieci są zmuszone ćwiczenia wykonywać rotacyjnie - gdy nie ćwiczą (bo nie mieszczą się na sali) siedzą na parapecie cierpliwie czekając na swoją kolej!!! W szkole obowiązuje zasada : nauczyciel wie najlepiej i zawsze ma rację, winny zawsze jest uczeń!!!Wysoki poziom nauczania polega na zadawaniu dzieciom nadmiernej ilości zadań domowych - to raczej samonauczanie! W szkole nie dzieje się nic- żadnych wyjść do kin, teatrów, ciekawych spotkań etc. Brak dbałości o bezpieczeństwo uczniów - brak kontroli nad tym kto wchodzi do szkoły (może każdy), otwarta brama, nieodśnieżne chodniki. ZDECYDOWANIE ODRADZAM!!