Dzięki kursowi BHP w tej placówce poszerzyłam swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyłam nowe umiejętności, niezbędne na stanowisku jakie obecnie zajmuję.