Czy znajdzie się na forum jakaś Pani/Pan, których współmałżonek też jest nauczycielem? Chciałabym chwilkę poklikać...